BDSM seznamka




BDSM

Dominance
Disciplína
Ovládání
Tresty

Výcvik
Výchova
Submise...




Zpracování osobních údajů

 

1. Server slouží ke vkládání inzerátů a zprostředkování kontaktu mezi Inzerentem a Zájemcem.

2. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s právním řádem.

3. Pro účely užívání služby Serveru a Inzerentem a Zájemcem, zejména vkládání Inzerátů a zprostředkování kontaktu mezi Inzerentem a Zájemcem, je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Inzerenta a Zájemce nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Inzerentem či Zájemcem při užívání Serveru (zejména adresné a popisné).

4. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Inzerent a Zájemce užívají služby Serveru, a jejíchž smluvní stranou je Inzerent nebo Zájemce, jako subjekt osobních údajů.

5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

6. V případě, že by Inzerent chtěl inzerci/osobní údaje smazat, může požádat, aby byly tyto ze Serveru odstraněny.